Hizmetlerimiz

Bir sağlık kuruluşu olarak hedefimiz, insanımızın en kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için, bu hizmetin önemli unsurlarından biri olan kaliteli sağlık ürünlerini sağlamak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle yardımcı olmak, insanlığın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Bu hedefe yönelik olarak insanların, toplumun ve çevremizin ihtiyaçlarına dikkat ediyor, sorumluluk alıyor, etik ve moral prensiplere uygun ve duyarlı olarak çalışıyoruz.

Başarımızın çalışanlarımızın mutluluğu ile doğru orantılı olduğu bilinci ile maddi ve manevi çalışma şartlarımızı geliştirmeyi en önemli çalışan prensibi kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duydukları bir organizasyonu hedefliyoruz. Bu organizasyon içinde her bireyin maksimum katkısı ile başarılı bir geleceğin olacağına inanıyoruz.

Başlıca amacımız, çalışma alanlarımız ve ürünlerimizle ilgili doğru, güvenilir bilgileri hizmet verdiğimiz sağlık çalışanlarına etik kurallar çerçevesinde sunmak, onların tıbbi pratikleri için güvenilir bir asistan olmayı başarabilmektir. 

Bütün ticari faaliyetlerimizde, tıp sektörü içinde çalışma disiplinimizde, var olan bütün sosyal, kültürel ve etik değerlere sahip çıkıyor, ulusal ve uluslar arası bütün kurallara uygun çalışıyoruz.